Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở Giáo Dục Đào Tạo và CĐGDTP/HCM về hướng dẫn nội dung chi tiết tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2021-2022.
-Căn cứ vào qui chế hoạt động của các trường ngoài công lập.
-Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021-2022
Sau khi tổng hợp đầy đủ kết quả Hội nghị từ các Tổ Công đoàn trực thuộc, đồng thời với sự thống nhất của lãnh đạo đơn vị. Công đoàn cơ sở đã hoàn tất các công tác chuẩn bị và được sự đồng ý của Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố.
Chiều ngày 27/11/2021, Công đoàn trường THCS- THPT Khai Minh tiến hành tổ chức hội nghị NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2021-2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đồng thời thông qua và kết quả kí kết thỏa ước lao động tập thể năm học 2021 – 2022.
Hội nghị vinh dự được đón tiếp diện BCH công đoàn sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, HĐQT cùng BGH trường và cùng toàn thể CB-GV-NV trường THCS-THPT Khai Minh.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp
Bài tiếp theoChương trình đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022