THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024

STTNội dungChia theo khối lớp
Lớp 6Lớp 7,8,9Lớp 10Lớp 11,12
IĐiều kiện tuyển sinhHoàn thành chương trình Tiểu họcĐược lên lớp và hạnh kiểm khá, tốtHoàn thành chương trình THCSĐược lên lớp và hạnh kiểm khá, tốt
  IIChương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiệnChương trinh chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạoChương trinh chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạoChương trinh chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạoChương trinh chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  IIIYêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinhLiên lạc thường xuyên giữa Nhà trường và Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của HSLiên lạc thường xuyên giữa Nhà trường và Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của HSLiên lạc thường xuyên giữa Nhà trường và Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của HSLiên lạc thường xuyên giữa Nhà trường và Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của HS
IVCác hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dụcSteam, ngoài lớp học, trường học AVGT, KNS, năng khiếu,..Steam, ngoài lớp học, trường học AVGT, KNS, năng khiếu,..Steam, ngoài lớp học, trường học AVGT, KNS, năng khiếu,..Steam, ngoài lớp học, trường học AVGT, KNS, năng khiếu,..
  VKết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt đượcHọc lực từ TB trở lên. Hạnh kiểm Khá, tốt. Sức khỏe tốtHọc lực từ TB trở lên. Hạnh kiểm Khá, tốt. Sức khỏe tốtHọc lực từ TB trở lên. Hạnh kiểm Khá, tốt. Sức khỏe tốtHọc lực từ TB trở lên. Hạnh kiểm Khá, tốt. Sức khỏe tốt
VIKhả năng học tập tiếp tục của học sinhTheo chương trình chính quyTheo chương trình chính quyTheo chương trình chính quyTheo chương trình chính quy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 10 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

(Đã Ký )

Bài trướcKHẢ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM!
Bài tiếp theoCông khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2022-2023