Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/thietkev/truongkhaiminh.edu.vn/wp-config.php on line 87

Warning: Constant FORCE_SSL_ADMIN already defined in /home/thietkev/truongkhaiminh.edu.vn/wp-config.php on line 91
Năm học 2023 - 2024 Archives - Trường KHAI MINH

No posts to display

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và...

0
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung...

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học 2021-2022

0
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022 STTNội dungSố lượngBình...

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học 2023-2024

0
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024 STTNội dungSố lượngBình...

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và...

0
của trường Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường...

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học 2022-2023

0
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023 STTNội dungSố lượngBình...